Βασικές Αρχές Φωτογραφίας

Professional-Video-Editing-Tips-and-Tricks

Η συμμετοχή έχει κλείσει
Application period has expired

Στο σεμινάριο «Βασικές αρχές Φωτογραφίας» οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν τις λειτουργίες μίας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, καδράρισμα, γωνίες λήψεις, χρήση φακών, βάθος πεδίου, βασικές αρχές photoshop.

Επιθυμητή είναι η χρήση φωτογραφικής μηχανής DSLR ή ψηφιακής μηχανής για τους συμμετέχοντες.

Τρεις συναντήσεις, Πέμπτη 25/10, 1/11 και 8/11, 20.00-21.30
Πρώτη δωρεάν συνάντηση γνωριμίας την Πέμπτη 18/10 στις 20.00

Τιμή συμμετοχής για όλο το πρόγραμμα 25€.
Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής


In the «Basic Photography Courses» the participants will learn the functions of a digital camera, framing, angles downloads, lens use, depth of field, Photoshop.

It is desirable to use a DSLR camera or a digital camera for the participants.

Three meetings, Thursday 25/10, 1/11 and 8/11, 20.00-21.30
First free meeting on Thursday 18/10 at 20.00

Total cost for the whole program 25€.
A certificate of participation is given

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Apply Here

This entry was posted in . Bookmark the permalink.