Σεμινάριο Αγγλικής Γλώσσας και Πολιτισμού

english-culture

Η συμμετοχή έχει κλείσει
Application period has expired

Σεμινάριο Αγγλικής γλώσσας κα βρετανικού πολιτισμού “As the actress said to the bishop”, με τη Φωτεινή Καραμούζη. Κάθε Παρασκευή 20.00-21.45. Κύκλος 8 συναντήσεων για προχωρημένους. Πρώτη συνάντηση γνωριμίας 19 Οκτωβρίου 2018.

Μαθαίνουμε την Βρετανική Κουλτούρα και κατανοούμε συμπεριφορές! Ένα εργαστήριο με πληροφορίες περί της κοινωνικής ζωής, της ιστορίας, των εθίμων, της λογοτεχνίας και γενικότερα του πολιτισμού της Μεγάλης Βρετανίας. Ένας συνδυασμός πολιτιστικών στοιχείων με ιδιωματισμούς που προσφέρει μια πλήρης κατανόηση της βρετανικής νοοτροπίας. Ένα διαδραστικό βιωματικής προσέγγισης εργαστήριο με θεωρία και πράξη που στοχεύει στην διεύρυνση των γνώσεων μας πάνω στην τόσο διαδεδομένη αγγλική γλώσσα και διευκολύνοντας στην ευφράδεια στην επικοινωνία.

Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.


Seminar «English Language and British Culture» «As the actress said to the bishop», with Fotini Karamouzi.
Every Friday 20.00-21.45.
First Meeting at 19th October.

We learn about British culture! A workshop with information on social life, history, customs, literature and the general culture of Great Britain. A combination of cultural elements with idioms that offers a complete understanding of British mentality. An interactive, experiential approach workshop with theory and practice aimed at broadening our knowledge of the widespread English language and facilitating the fluency in communication.

A certificate of participation is given.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Apply Here

This entry was posted in . Bookmark the permalink.