Σεμινάριο μοντάζ εικόνας- Premiere

Professional-Video-Editing-Tips-and-Tricks
Η συμμετοχή έχει κλείσει
Application period has expired

Σεμινάριο «Μοντάζ εικόνας – Premiere» με τον Βασίλη Οικονόμου.
Κύκλος 4 συναντήσεων, κάθε Πέμπτη 18.00-19.45.
Πρώτη συνάντηση γνωριμίας 18 Οκτωβρίου 2018.

  1. Θεωρία Μοντάζ. Η αφήγηση μέσα από τα πλάνα και τις σκηνές
  2. Εισαγωγή και επεξργασία βίντεο στο Premiere Pro
  3. Premiere Pro, βιντεοσκόπηση με κάμερα και κινητό
  4. Εξαγωγή (Export) βίντεο στο Premiere Pro και Upload στο Youtube

Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.


Seminar «Editing Image – Premiere» with Vasilis Economou.
Circle of 4 meetings each Thursday 18.00-19.45.
First Encounter Meeting October 25th.

  1. Editing Theory. The narration through the shots and scenes
  2. Introduce and practice videos in Premiere Pro
  3. Premiere Pro, camera and mobile video capture
  4. Export videos to Premiere Pro and Upload to Youtube.

A certificate of participation is given.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Apply Here

This entry was posted in . Bookmark the permalink.