Σεμινάριο Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού

colosseo-thinkstock

Η συμμετοχή έχει κλείσει
Application period has expired

Σεμινάριο Ιταλικής Γλώσσας και Πολιτισμού στη Balkan Heart!
Κύκλος 8 συναντήσεων για αρχάριους κάθε Τρίτη 18.00-19.45 και για προχωρημένους κάθε Τρίτη 20.00-21.45, με την Καλλιόπη Σιαφάκα, καθηγήτρια Ιταλικής Γλώσσας.
Πρώτη συνάντηση γνωριμίας 16/10/2018!

Γνωρίζοντας τους Ιταλούς (1η εβδομάδα)
H Συνομιλία στα Ιταλικά ( 2η εβδομάδα)
Εισαγωγή στην Ιταλική Λογοτεχνία (3η εβδομάδα)
Ιστορία της Τέχνης (4η εβδομάδα)
Ιστορία της Ιταλίας (5η εβδομάδα)
Το Κρασί στην Ιταλική Κουλτούρα (6η εβδομάδα)
Ιταλική Μόδα (7η εβδομάδα)
Το σινεμά στην Ιταλία (8η εβδομάδα)

Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής


Seminar in Italian Language and Culture at Balkan Heart!
8 meetings for beginners every Tuesday 18.00-19.45 and for advanced every Tuesday 20.00-21.45,
with Kaliope Siafaka, professor of Italian Language.
First Encounter Meeting 16/10!

Knowing the Italians (1st week)
H Conversation in Italian (2nd week)
Introduction to Italian Literature (3rd week)
History of Art (4th week)
History of Italy (5th week)
The Wine in Italian Culture (6th week)
Italian Fashion (7th Week)
Cinema in Italy (8th week)

A certificate of participation is given

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Apply Here

This entry was posted in . Bookmark the permalink.