Σεμινάριο προετοιμασίας για συνέντευξη στο εξωτερικό

Tips-to-ace-a-job-interview

Η συμμετοχή έχει κλείσει
Application period has expired

Σεμινάριο «Getting ready for a job interview abroad» με την Έλενα Μπαμπαλή.
Προετοιμάσου για συνέντευξη εργασίας στο εξωτερικό!
Σάββατο 20/10 και 27/10/2018, 11.00-13.00
Εξασκηθείτε σε μια πραγματική συνέντευξη εργασίας και εργαστείτε σε ζευγάρια για να αποφασίσετε τι πήγε καλά ή όχι τόσο καλά και πώς θα μπορούσατε να το βελτιώσετε.

Στη συνέχεια, το κοινό σε ζευγάρια προβάλλει ένα παιχνίδι ρόλων. Πάρτε συνέντευξη και λάβετε ανατροφοδότηση. Αφήστε χρόνο για προετοιμασία και παρουσίαση μπροστά στο ακροατήριο.

Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής.


Seminar «Getting ready for a job interview abroad» with Elena Babali.
Prepare for a job interview abroad!
Saturday 20/10 and 3/11, 11.00-13.30

Watch an actual job interview and work in pairs to decide what went well or not so well and how you could make it better.

Do it yourself! Audience in pairs act out a role-play. Take it in turns to be the interviewer and the interviewee and get feedback. Allow time for preparation and then presentation in front of the audience.

A certificate of participation is given.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ
Apply Here

This entry was posted in . Bookmark the permalink.