Σιαφάκα Χαρά

siafaka-xara

Η Χαρά Σιαφάκα είναι απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση τη γλωσσολογία.


Hara Siafaka has graduated of the Department of Greek Language and Literature of the Aristotle University of Thessaloniki, specializing in linguistics.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.